TIN TỨC VÕ ĐƯỜNG
 
Một số dòng phái Vịnh (Vĩnh) xuân trên thế giới
Hiện nay Vịnh (Vĩnh) Xuân là một trong số những môn võ phát triển quy mô bậc nhất thế giới, trải rộng trên 140 quốc gia với rất nhiều hệ phái, trong đó có 3 hệ phái chủ đạo do Hiệp hội Vịnh Xuân quyền Thế giới phân loại ... [ đọc tiếp ]
   
Vịnh Xuân quyền pháp
Tại Trung Quốc và Hương Cảng chương trình gồm ba bài quyền: Tiểu Niệm Đầu, Tầm Kiều, Tiêu Chỉ và một bài Mộc nhân thung. Tại Quảng Đông bài Tiêu Chỉ được dạy trước bài Tầm Kiều. Hai bài binh khí của môn phái là Bát Trảm Đao và Lục điểm bán côn. ... [ đọc tiếp ]